Horné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  

Aktuality

Pozvánka

 02.12.2020

                                 Obec Horné Strháre

                             Obecný úrad Horné Strháre  č.29, 991 03 Pôtor

                  

                                           P o z v á n k a

   V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m  5. riadne  zasadnutie

      obecného zastupiteľstva dňa 7. decembra 2020  o 18,00 hod.

 v zasadačke obecného úradu

Program:    

     

  1. Otvorenie.
  2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
  3.  Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce Horné Strháre na rok  2021,2022,2023
  4.  Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok.
  5.  Vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Horné Strháre.
  6.  Rôzne
  7.  Uznesenia
  8.  Záver

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa   02.12.2020

V súvislosti s opatrením ÚVZSR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 je pri konaní zasadnutí obecného zastupiteľstva uložená povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  ochranným rúškom a dezinfikovať pri vstupe do budovy ruky. Osoby v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia sú povinné zostať v domácej izolácii.

                                                                                   Richard Kurec

                                                                                    starosta obce

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Kalendár

Návštevnosť

Fotogaléria

Horné Strháre 360 ° fotografia