Horné Strháre rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  

Aktuality

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 14.03.2023

                              

                                                        Obec Horné Strháre

                             Obecný úrad Horné Strháre  č.29, 991 03 Pôtor

                  

P o z v á n k a

Starosta obce Horné Strháre zvoláva 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva

na  deň 16.03.2023 o 18,00 hodine.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Obecnom úrade.

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. Návrh na schválenie VZN 1/2023 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby
 4. Schválenie Záverečného účtu obce Horné Strháre
 5. Schválenie Výročnej správy obce Horné Strháre
 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 7. Správa o plnení úloh KPSS obce Horné Strháre za rok 2022
 8. Rôzne
 9. Uznesenia
 10. Záver

     

                                                                                              Richard Kurec

                                                                                                                             starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 13:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 13:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13:00

Kalendár

Návštevnosť

Fotogaléria

Horné Strháre 360 ° fotografia