SlovenskýEnglish

História

Až do Veľkej Moravy siaha história Horných Strhár, čo ich radí medzi najstaršie sídla v Novohrade. Svedčí o tom aj hrad, ktorý stál v tom čase nad dedinou. Najstaršia písomná zmienka sa však objavuje až v roku 1243 v listine kráľa Bela IV. Čaro obce dodáva pôvodná architektúra, na ktorú sa dbá aj pri stavbe nových domov. Typickými prvkami sú drevené a murované stĺpy na prednej a bočnej strane domu a strecha s príznačnými kontúrami. Nájdeme tu aj dva kostoly, rímskokatolícky a evanjelický, ktoré boli postavené v rokoch 1863 až 1865. Obec sa vyznačuje krásnou okolitou prírodou, čo z nej robí ideálnu oblasť pre chalupárov. V minulosti sa obyvatelia obce zaoberali ovocinárstvom, vinohradníctvom, včelárstvom a známy boli aj výrobkami zo slamy a prútia. V obci sa nachádza pieskový lom, ktorý ukrýva mnohé tajomstvá. Svedectvo o existencii života vydávajú skamenelé žraločie zuby a kosti vyhynutých morských živočíchov objavené okolo roku 1870. Tí ktorí navštívia obec nájdu expozíciu na Obecnom úrade.

Dnes dobré meno obce robí ženská folklórna skupina „ Strháranka“ a funkčný liehovar.

V dedine sa nachádzajú dva kostoly.

Evanjelický kostol, jednoduchá jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou z roku 1791. Stavba bol rozšírená v rokoch 1862-1865, kedy vznikla ihlancovo ukončená veža. V interiéri sa nachádza oltárny obraz Ježiš v Getsemanskej záhrade od Ľudovíta Ľ. Kubányiho

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s rovným ukončením presbytéria a predstavanou vežou z konca 18. storočia. Kostol bol prestavaný v roku 1879. V interiéri sa dochoval barokový obraz Madony z prvej polovice 18. storočia, ostatné zariadenie pochádza z doby prestavby