SlovenskýEnglish

Obecný úrad

Obec Horné Strháre

Adresa:
Obecný úrad Horné Strháre
Horné Strháre č. 29
991 03 Pôtor

IČO: 00648205
DIČ: 2021314163

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 252
Rozloha: 1278 ha
Prvá písomná zmienka: 1243

Mail: hornestrhare@gmail.com
Starosta: Richard Kurec 0905 822 465
Sekretariát: 047/48 963 59

Orgány obce Horné Strháre

Starosta obce: Richard Kurec
Zástupca starostu obce: Júlia Urbanová

Poslanci obecného zastupiteľstva:

  • Marián Budinský
  • Miroslav Ďurčov
  • Marcela Hvodliková
  • Viktória Kurecová
  • Júlia Urbanová

Kontrolór obce: Ing. Slavomír Čerpák
Pracovníčky OcÚ: Viera Nováková

Kompetencie

Obec Horné Strháre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Horné Strháre je zriadený v:

Spoločný obecný  úrad Modrý Kameň
Mariánske námestie
992 01 Modrý Kameň

Tel: 047/48 702 88