SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.hornestrhare.sk spravuje Obec Horné Strháre je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Horné Strháre

Adresa:
Obecný úrad Horné Strháre
Horné Strháre 29
991 03 Pôtor

IČO: 00648205

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
Počet obyvateľov: 248
Rozloha: 1278 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1243

Všeobecné informácie: info@hornestrhare.sk
Podateľňa: podatelna@hornestrhare.sk
Starosta: starosta@hornestrhare.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hornestrhare.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 47 489 63 59

E-mailhornestrhare@gmail.comsekretariat@hornestrhare.sk,

Kompetencie:
Obec Horné Strháre je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Horné Strháre je zriadený v:

Spoločný obecný  úrad Modrý Kameň
Mariánske námestie
992 01 Modrý Kameň

Tel: 047/487 02 88

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk