SlovenskýEnglish

O Z N Á M E N I E Prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu plávovaných prác.

 10.11.2021

     O Z N Á M E N I E 

Na základe oznámenia Stredoslovenskej distribučnej a.s. Vám oznamujem, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. 

K prerušeniu dodávky elektriny dôjde v dobe od 22.11.2021 do 23.11.2021 v čase od 7:00 do 18:30 hodiny. Termímy 24.11.2021 až 26.11.2021 boli zrušené. SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.


Zoznam aktualít: