SlovenskýEnglish

Čipovanie psov

 10.06.2021

Povinný systém identifikácie a registrácie psov  chovaných v SR.

Regionálna veterinárna a potravinová správa  Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov , že podľa novely Zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  majú od 1.9.2018  povinnosť označiť zviera  na vlastné náklady  implantovateľným  mikročipom  .

Následne bude pes   zaevidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat.  Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie mikročipom,  orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu v zmysle zákona vo výške 50 eur. 

Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorým zvieratá uhynuli alebo sa stratili, aby túto udalosť nahlásili svojmu súkromnému veterinárnemu lekárovi .  

     Veľký Krtíš 9.6.2021                                       MVDr. Zdenek Medveď

                                                                            riaditeľ RVPS


Zoznam aktualít: