SlovenskýEnglish

Fond na podporu umenia - folklórna skupina Strháranka

 08.10.2020

Poďakovanie Fondu na podporu umenia

Obec Horné Strháre, starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Horné Strháre týmto ďakuje Fondu na podporu umenia za poskytnutie finančnej dotácie pre obec Horné Strháre na realizáciu projektu „ Folklórna skupina Strháranka  “ vo výške  4 000.-€. Spoluúčasť obce činila  320,00 .- € . Projekt bol úspešný a uvedená dotácia sa použila na kúpu častí nových krojov –  lajblíkov, opleckov , čepcov a folklórnych čižiem .  Prínosom pre našu obec a okolitý región  je zachovanie tradícií, pôvodných piesní  a zvykov.

Fondu na podporu umenia za finančný príspevok z verejných zdrojov srdečne ďakujeme.


Zoznam aktualít: