SlovenskýEnglish

Novoročný príhovor

 01.01.2022

Milí spoluobčania,


bežia prvé hodiny roku 2022 a je pre mňa veľkou cťou  prihovoriť sa  Vám na jeho začiatku. 

Prežili sme 365 dní, ktoré boli naplnené radosťou, úsmevom, úspechmi, ale ako to už v živote býva, aj problémami, starosťami, bolesťami a prekážkami.  Rok 2021 pre celú našu spoločnosť znamenal boj s nepriateľom, všeobecne nazývaným COVID 19. Som nesmierne rád, že sa nám spoločnými silami s nezištnou podporou a ochotou mnohých z Vás darilo predchádzať jeho nekontrolovateľnému šíreniu a zároveň som Vám všetkým vďačný za Váš zodpovedný prístup k dodržiavaniu nariadených opatrení. Respirátory a dezinfekcia sa stali každodennou súčasťou našich životov. Preto Vás prosím , aby sme boli v čase  prebiehajúcej pandémie  ochorenia COVID-19, ktorá naberá na sile stále zodpovední voči sebe aj svojmu okoliu.

Na prahu nového roku by som sa rád poďakoval za spoluprácu poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného úradu, pracovníkom aktivačných prác. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli  k zveľaďovaniu našej obce.  Ďakujem aj Vám všetkým občanom za rady a pripomienky, s ktorými ste sa na mňa obracali, ktorými ste prispeli k zlepšovaniu života v našej obci v roku 2021.

Milí spoluobčania,

do nadchádzajúceho nového roku 2022 Vám v mene svojom, ako aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva  prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja, harmónie a zlepšenia medziľudských vzťahov. Nech Vám prinášajú radosť a šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj skutočnú ľudskú hodnotu.

                                                                                             Šťastný, spokojný a úspešný NOVÝ ROK 2022 !!!

                                                                                                                        Richard Kurec

                                                                                                                         starosta obce


Zoznam aktualít: