SlovenskýEnglish

Pozor zmena cestovného poriadku.

 02.04.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán oznamuje mimoriadnu zmenu pravidelnej prímeskej dopravy v našom kraji s platnosťou od 02.04.2020 do odvolania.

Na našej linke 610 401 Modrý Kameň, Veľký Krtíš, Horné Strháre a Veľký Lom bude zmenený len čas odchodu školského autobusu, ktorý bude podľa nového poriadku odchádzať z Horných Strhár o 5 minút skôr čiže 06:55. Ostatné časy odchodov autobusov zostali nezmenené.


Zoznam aktualít: