SlovenskýEnglish

Testovanie v našej obci

 29.10.2020

Milí Hornostrhárčania

Tento víkend nás čaká celoplošné testovanie na Covid 19 určené krízovým štábom SR. Miesto testovania bolo určené pracovníkom ozbrojených síl SR a bol vybratý priestor kultúrneho domu v Horných Strhároch. Tento priestor zabezpečuje bezpečné a bezrizikové testovanie, nakoľko vstup bude zabezpečený z bočnej strany a výstup vpredu pri sociálnych zariadeniach pri ceste.  Z nariadenia ozbrojených síl SR  budú v našom odbernom mieste  pretestovaný aj občania susednej obce Dolné Strháre.

V našej obci prebehne testovanie v sobotu 31.10.2020 od 7:00 do 12:00 a 13:00 do 22:00. Posledný odber sa bude v dopoludňajších hodinách vykonávať do 11:40 a posledný odber vo večerných hodinách do 21:30.

V súčinnosti s veliteľom odberného miesta bol určený odporúčaný čas na testovanie obyvateľov z dôvodu netvorenia sa radov pri odbernom mieste a tiež z dôvodov zabezpečenia všetkých hygienických a epidemiologických opatrení. 

Od 7:00 do 10:00 – obyvatelia domov súp. číslo 1 – 62

     10:00 do 12:00 – určený čas pre obec Dolné Strháre

     13:00 do 15:00 - určený čas pre obec Dolné Strháre

     15:00 do 17:00 - obyvatelia domov súp. číslo 63 – 107

     17:00 do 19:00 - obyvatelia domov súp. číslo 108 – 172

     19:00 do 21:30 - časová  rezerva

V prípade príchodu občanov mimo stanovených čas budú samozrejme odtestovaný. Žiadame Vás o trpezlivosť v prípade tvorenia sa radov  o dodržiavanie 2m odstupov, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo stretávaniu jednotlivých osôb a eliminovalo sa možné riziko nákazy. Po celý čas Vám budeme k dispozícii na mieste testovania.

Podľa  informácií je testovanie zabezpečené pre všetkých obyvateľov od 10 rokov do 65 rokov . Občania nad 65 rokov sa testovania môžu zúčastniť, aby sa neocitli v nútenej domácej karanténe.

Verím, že spoločnými silami, trpezlivosťou a toleranciou túto skúšku zvládneme.

V prípade nejakých zmien Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a na webovom sídle obce.

                                                                                             Richard Kurec, starosta obce


Zoznam aktualít: