SlovenskýEnglish

Upozornenie pre vlastníkov pôdy

 28.03.2023

Vážení majitelia  pôdy,

V posledných  dňoch sa na nás  obracajú majitelia  poľnohospodárskych  pozemkov s tým, že  boli  oslovení  ohľadne  ponuky  na odpredaj  pôdy.   Ponuky  sú  zasielané     spoločnosťou  FARMY EKO s.r.o.,  s uvedením  adresy  v Bratislave.    V hromadne  zasielaných  ponukách  sú presne  špecifikované  pozemky, o ktoré  má spoločnosť  záujem  s uvedením  navrhovanej  kúpnej  sumy.

Upozorňujeme  občanov,  aby boli  pri  vyhodnocovaní  tejto  ponuky  maximálne  obozretní.   Dôveryhodnosť   spoločnosti  je sporná, jedná sa  o spoločnosť, ktorá  je  registrovaná  v Českej republike,    jej  aktuálna  činnosť   z verejne  dostupných  zdrojov  nie je    jasná,  nie  je  to  spoločnosť  zaoberajúca  sa  poľnohospodárskou činnosťou.  Pán, ktorý  je  podpísaný  na  predmetnej   ponuke  nie  je  predstaviteľom spoločnosti,  ale    realitný maklér. Spoločnosť   takéto  ponuky  rozposiela  v rámci  celého Slovenska,  je  možné, že v tomto období  sa  zameriava  na    náš  región.  

Po  preverení niekoľkých  ponúk  je zrejmé,  že  spoločnosť  si vytipovala  len  niektoré  pozemky  a to  tie, ktoré  sú  buď  vo výlučnom vlastníctve  ( teda  v 1/1),  alebo  vo  väčšinovom  podiele.   V liste  uvádzajú, že  majú  záujem  len o pozemky, ktoré  sú  využiteľné  na poľnohospodársku  výrobu  za účelom  ich ďalšieho prenájmu,   no ponuka zahŕňa  aj  pozemky, ktoré  nie  sú  užívané  na  poľnohospodársky účel  (  záhrady  a pod.).

Sme  si vedomí,  že  ponúknutá  cena  môže  byť  pre   väčšinu  vlastníkov   zaujímavá,  nie  je  však  záväzná.  Celkový  spôsob   uzatvorenia  kúpnej  zmluvy   tak, ako  je  uvedený  v liste,   je  neštandardný  a navodzuje  dojem   o vysokej neserióznosti  celej  ponuky  .  Zvlášť  žiadame  starších  občanov,  aby  predmetnú  ponuku  dobre  zvážili  a prípadný  záujem  konzultovali   buď  s príbuznými,   alebo  zástupcami  samosprávy,  prípadne  aj  doterajším  užívateľom  poľnohospodárskych  pozemkov.

Vlastníctvo    patrí  medzi  základné práva  občanov,   je  potrebné  pristupovať  k nemu  z maximálnou zodpovednosťou,  tak, aby  nebolo zneužité.  Veríme, že    vyššie  informácie   prispejú  k tomu,  aby  ste  prijali  správne   rozhodnutie.

 

Vo Veľkom Lome  dňa 22.03.2023


Zoznam aktualít: