SlovenskýEnglish

Výmena tanierov v Kultúrnom dome

 18.07.2023

Výmena tanierov a príborov v Kultúrnom dome

 

Cieľom projektu  : Výmena tanierov a príborov v kuchyni v Kultúrnom dome ,  bola výmena inventára kuchyne Kultúrneho domu . V obci sa nachádza starší Kultúrny dom, ktorý obyvateľom obce slúži na rôzne kultúrne a spoločenské akcie v obci.

Obec Horné  Strháre  zrealizovala projekt s názvom  „Výmena tanierov a príborov v kuchyni v Kultúrnom dome“ , v rámci ktorého  zakúpila sadu tanierov hlbokých, plytkých a dezertných a ku každej sade bola misa na šalát. Celkom bolo zakúpených  20 súprav pričom každá súprava pozostáva z 18 kusov tanierov a 1 misy. K zakúpeniu príborov nedošlo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Realizáciou projektu sme prispeli k výraznému zlepšeniu spoločenského života v obci. Nákupom  sady tanierov sa zabezpečil  a skvalitnil spoločenský život v obci , najmä pri kultúrno spoločenských akciách obce.

Veľká vďaka patrí Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sa nám tento projekt nepodarilo uskutočniť.

Celkový rozpočet projektu v EUR: 639,80 eur 

z toho dotácia BBSK :  431,00 eur.

 

 

 

 


Zoznam aktualít: