SlovenskýEnglish

Informačná kampaň - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 21.12.2020

  Na Slovensku  sa v termíne od 15.februára do 31. marca 2021 uskutoční sčítanie obyvateľov prvý krát výlučne v elektronickej podobe.

K sčítaniu  Vám bude stačiť počítač, mobil alebo tablet. Urobíte to jednoducho a rýchlo za pár klikov na stránke www.scitanie.sk 

Takto zozbierané údaje budú presnejšie, spôsob ich získavania bezpečnejší a šetrnejší k životnému prostrediu. 

V každej obci aj v našej bude zriadené kontaktné miesto, kde ľudia , ktorí sa nebudú mocť sčítať sami pomôže im stacionárny asistent,

na požiadanie bude k dispozícii aj mobilný asistent , ktorý v prípade potreby navštívy obyvateľov u nich doma.

V tejto súvislosti mi dovoľte Vás informovať o kanáloch a nástrojoch, ktoré ŠÚ SR pripravil pre celoštátnu kampaň.

 Podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území.

Link s informatívnym videom:

https://vimeo.com/471290558

Alternatívne:

 https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Link na najčastejšie otázky k SODB 2021

 https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB:

https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

 Sociálne siete obce

 Zdieľanie príspevkov SODB 2021 (FB, IG, YT) na sociálnych sieťach obcí, príspevky sú publikované 1-2x týždenne

https://www.youtube.com/channel/UC9WdsQsvutu6G9a9eOYeOTw

https://www.facebook.com/sodb2021

https://www.instagram.com/sodb_2021/

 Letáky, plagáty:

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

Všetky tieto propagačné materiály sú v štátnom jazyku. Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pripravuje tlačové formáty (leták, plagát, inzercia) v jazyku národnostných menšín (maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom jazyku) a osobitné propagačné materiály zamerané na otázky o národnosti a materinskom jazyku v jazyku bulharskom, českom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, rusínskom, ruskom, srbskom a ukrajinskom.

Propagačné materiály majú odporúčací charakter a slúžia ako pomôcka obci, ktorá ich môže použiť v primeranej miere podľa miestnych podmienok.


Zoznam aktualít: