SlovenskýEnglish

Novoročný príhovor starostu obce Horné Strháre

 01.01.2021

            Drahí  spoluobčania !

    Dovoľte mi, aby som sa Vám na úvod nového roku prihovoril.

Nový rok sa spája s plánmi, predsavzatiami a cieľmi, ktoré by sme chceli uskutočniť v súkromnom aj pracovnom živote. Zároveň je časom hodnotenia toho, čo sme prežívali a urobili v uplynulom roku. Minulý rok 2020 zostane v histórii ľudstva nezmazateľne zapísaný ako pandemický.Takto pred rokom sme len útržkovito od zahraničných spravodajcov počuli o šírení neznámeho vírusu v Číne a v priebehu dvoch mesiacov sa  corona vírus  rozšíril po celom svete. Neobišlo to ani Slovensko, ba ani našu obec. Počas roka sme zažili rôzne obmedzenia a  nebolo ľahké ich všetky dodržiavať a rešpektovať. Stretnutia s blízkymi ktoré boli pred tým bežné sa stali vzácnymi.  Rúška a dezinfekcia sa stali každodennou súčasťou našich životov. Preto Vás prosím , aby sme boli v čase  prebiehajúcej pandémie  ochorenia COVID-19, ktorá naberá na sile stále zodpovední voči sebe aj svojmu okoliu.

Život každého z nás bol poznačený neočakávanými situáciami a každého z nás určite zasiahli dni dobré a veselé, ale aj tie menej radostné, dokonca smutné. Chcem Vám všetkým z celého srdca zaželať, aby sme mali v novom roku viac pochopenia pre potreby druhých, aby sme nešetrili úsmevom a rozdávali radosť ľuďom v našom okolí.  Skúsme viac pomáhať ako kritizovať, tešiť sa z úspechov druhých, otvoriť srdcia pre všetko dobré a spoločne zveľaďovať našu krásnu obec. Je potrebné stavať na tom dobrom a pozitívnom, rozvíjať začaté a nebáť sa väčších, či menších prekážok, ktoré určite prídu. Skúsme každý nasledujúci deň prežiť lepšie a plnohodnotnejšie. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života. Svojou každodennou prácou dokazujete, že Vám na našej obci naozaj záleží. 

Som veľmi rád, že sa nám postupne darí napĺňať ciele a predsavzatia, ktoré sme si spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva predurčili. Všetky sú smerované k  zvyšovaniu bezpečnosti a zlepšovaniu životného komfortu všetkých občanov našej krásnej obce. Mnohé je ešte potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia a práce. Pevne verím, že sa nám všetko spoločnými silami podarí postupne zrealizovať.

Prajem Vám všetkým, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi. Prajem Vám, aby ste vždy pri sebe mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť, susedov ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s Vami podelia o každodenné starosti a radosti.

 Želám Vám všetkým, nielen v mene svojom, ale aj v mene  poslancov obecného zastupiteľstva v roku 2021 hlavne veľa veľa zdravia. Viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky, ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

                                                                                                              Prajem Vám šťastný  NOVÝ ROK 2021 !

                                                                                                                                        Richard Kurec

                                                                                                                                          starosta obce                                                                       


Zoznam aktualít: