SlovenskýEnglish

Seniori, pozor na falošných sčítacích asistentov.

 07.04.2021

Seniori, pozor na falšovaných sčítacích asistentov!Vytlačiť

Seniori, pozor.png

Polícia SR v súvislosti s realizáciou aktuálne prebiehajúceho sčítania obyvateľov upozorňuje občanov, najmä seniorov či osamelo žijúce osoby, aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

Ak sa totiž takéto osoby nevedia sčítať sami alebo za pomoci svojich blízkych, môžu využiť službu tzv. asistovaného sčítania. Vďaka pomoci stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste v obci (v našej obci v priestoroch OcÚ) alebo pomoci mobilného asistenta, o ktorého vopred telefonicky požiadajú a ktorí ich následne navštívi doma, sa môžu aj oni bezproblémovo sčítať.

V tejto súvislosti dáva Polícia SR do pozornosti nasledovné:

  • Ak takéto osoby potrebujú pomôcť pri elektronickom sčítaní, mali by v prvom rade požiadať o pomoc svojich blízkych či osoby, ktorým dôverujú. Ponúkanú pomoc cudzích osôb treba ihneď odmietnuť.
  • Ak chcú takéto osoby využiť asistované sčítanie, je potrebné navštíviť kontaktné miesto, kde im so sčítaním pomôže stacionárny asistent alebo môžu požiadať obec o mobilného asistenta.
  • Mobilní asistenti sú pri vstupe do domácností povinní preukázať sa preukazom vydaným obcou.
  • Mobilní asistenti navštívia domácnosť takýchto osôb len ak tieto osoby o takúto službu požiadajú (napr. z dôvodu imobility alebo choroby).
  • Obec sa s týmito osobami dohodne na presný čas a uvedie meno mobilné asistenta, ktorý ich v domácnosti navštívi.
  • Zvlášť opatrené by mali byť takéto osoby pri cudzích osobách, ktoré sa môžu neoprávnene vydávať za mobilných asistentov a predstierať tak pomoc pri sčítaní.
  • Dôrazne odporúčame občanom, aby v žiadnom prípade nevpúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie tie, ktoré ich navštívia bez ich predošlej požiadavky o pomoc pri sčítaní.

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné konanie je potrebné okamžite kontaktovať Políciu SR na tel. čísle 158.


Zoznam aktualít: