SlovenskýEnglish

Skríningové testovanie v našej obci sa uskutoční v sobotu 23.01.2021

 19.01.2021

Vážení spoluobčania,

uznesením vlády zo dňa 17. januára 2021 vláda SR schválila návrh na prijatie opatrení na pokles ochorení na Covid-19 na území SR. Vláda odporučila mestám a obciam zabezpečiť scríningové testovanie obyvateľstva vo veku od 15 do 65 rokov. Jedná sa o skupinu obyvateľstva, u ktorých sa predpokladá zvýšená mobilita. Obyvatelia vo veku do 15 rokov a nad 65 rokov sa môžu prísť v prípade potreby certifikátu otestovať (napr. návšteva lekára, zubára a pod.). Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú potvrdenie od lekára nie staršie ako 3 mesiace. Obec Horné Strháre v spolupráci s mestom Modrý Kameň a obcou Dolné Strháre vytvorí pre svojich obyvateľov možnosť otestovať sa antigénovým testom a získať certifikát v priestoroch obecného úradu Horné Strháre.

Záujemcovia o testovanie môžu prísť na  odberové miesto s preukazom totožnosti(občiansky preukaz, pas)  do Horných Strhár dňa 23. januára 2021 to je sobota v čase od 08:00 do 19:00 hod. Posledný odber bude o 18:30 hod.

08:00 – 09:00 hod.    Horné Strháre súp. č.     1 -   30

09:00 – 10:00 hod.     Horné Strháre súp. č.   31 -   62

10:00 – 11:00 hod.      Dolné Strháre súp. č.      81 - 108 (pravá strana obce)

11:00 – 11:45 hod.      Dolné Strháre súp. č.    109 - 171 (pravá strana obce)

12:00 – 13:00 hod.     obedná prestávka

13:00 – 14:00 hod.     Dolné Strháre súp. č.      16 -   80 (ľavá strana obce) + Koprovnica

14:00 – 15:30 hod.    Horné Strháre súp. č.   63 - 109

15:30 – 16:00 hod.     prestávka 30 min.

16:00 – 17:00 hod.    Horné Strháre súp. č.  110 - 140

17:00 – 19:00 hod.    Horné Strháre súp. č.  140 - 178  posledný odber je o 18:30

V prípade príchodu občanov ak mu stanovený čas nevyhovuje  bude samozrejme otestovaný.

Poprosím Vás ak sa dá dodržujte harmonogram.

Žiadame Vás o trpezlivosť v prípade tvorenia sa radov a  o dodržiavanie 2 m odstupov, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo stretávaniu jednotlivých osôb a eliminovalo sa možné riziko nákazy. Po celý čas Vám budeme k dispozícii na mieste testovania.

Verím, že spoločnými silami, trpezlivosťou a toleranciou túto skúšku zvládneme.

V prípade nejakých zmien Vás budeme ihneď informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, a na webovom sídle obce www.hornestrhare.sk.                                

                                                                                                                                                    Richard Kurec

                                                                                                                                                                                           starosta obce


Zoznam aktualít: